The adventures of Tom Sawyer的格式和版本 [WorldCat.org]
跳到内容
显示'The adventures of Tom Sawyer' > '2004'的所有版本
格式
显示的版本共有83 种,这里是1 - 10
查看结果的第一页首页  查看结果的前一页前页  1  2  3  下页查看结果的下一页   尾页查看结果的最后一页
全选 全部清除
      题名 / 作者 类型 语言 日期 / 版本 出版
1. The adventures of Tom Sawyer 著者: Mark Twain
著者: Mark Twain
  打印图书 : 小学和初中 : 小说
英语
2004
 
New York : Sterling Pub.
 
2. Le avventure di Tom Sawyer 著者: Mark Twain
著者: Mark Twain; Libero Bigiaretti
  打印图书 : 小学和初中 : 小说
意大利语(Italian)
2004
 
[S.l.] : Euromeeting italiana
 
3. Przygody Tomka Sawyera 著者: Mark Twain
著者: Mark Twain; Paweł Łopatka
  打印图书 : 小说 : 少年观众
波兰语(Polish)
2004
 
Warszawa : Świat Książki
 
4. Przygody Tomka Sawyera 著者: Mark Twain
著者: Mark Twain; Paweł Łopatka
  打印图书 : 小说
波兰语(Polish)
2004
 
Kraków : Mediast Poland
 
5. Những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer và Huckleberry... 著者: Mark Twain
著者: Mark Twain; Đà̆ng Vương; Xuân Oanh.
  打印图书 : 小说 : 少年观众
越南语(Vietnamese)
2004
 
Hà Nội : Nhà xuá̂t bản Văn hóa thông tin
 
6. The adventures of Tom Sawyer 著者: Mark Twain
著者: Mark Twain; Scott McKowen
  打印图书 : 小学和初中 : 小说
英语
2004
 
New York ; London : Sterling
 
7. The adventures of Tom Sawyer 著者: Mark Twain
著者: Mark Twain
  打印图书 : 小说
英语
2004
 
New Lanark, Scotland : Geddes & Grosset
 
8. The adventures of Tom Sawyer 著者: Mark Twain
著者: Mark Twain
  打印图书 : 小学和初中 : 小说
英语
2004
Complete & unabridged
 
London : Macmillan Collector's Library
 
9. Przygody Tomka Sawyera 著者: Mark Twain
著者: Mark Twain
  打印图书
波兰语(Polish)
2004
 
Warszawa : Firma Księgarska Jacek i Krzysztof Olesiejuk - Inwestycje
 
10. Le avventure di Tom Sawyer 著者: Mark Twain
著者: Mark Twain; Franco Matticchio
  打印图书
意大利语(Italian)
2004
 
Milano : Mondadori
 
关闭窗口

请登入WorldCat 

没有张号吗?很容易就可以 建立免费的账号.