The adventures of Tom Sawyer的格式和版本 [WorldCat.org]
跳至内容
顯示'The adventures of Tom Sawyer' > '2004'的所有版本
格式
顯示的版本共有83種,這裏是1 - 10
檢視結果的第一頁首頁  檢視結果的前一頁前頁  1  2  3  下頁檢視結果的下一頁   尾頁檢視結果的最後一頁
全選 全部清除
      題名 / 作者 類型 語言 日期 / 版本 出版
1. The adventures of Tom Sawyer 作者: Mark Twain
作者: Mark Twain
  打印圖書 : 小學和國中 : 小說
英語
2004
 
New York : Sterling Pub.
 
2. Le avventure di Tom Sawyer 作者: Mark Twain
作者: Mark Twain; Libero Bigiaretti
  打印圖書 : 小學和國中 : 小說
義大利文(Italian)
2004
 
[S.l.] : Euromeeting italiana
 
3. Przygody Tomka Sawyera 作者: Mark Twain
作者: Mark Twain; Paweł Łopatka
  打印圖書 : 小說 : 少年讀者群
波蘭語(Polish)
2004
 
Warszawa : Świat Książki
 
4. Przygody Tomka Sawyera 作者: Mark Twain
作者: Mark Twain; Paweł Łopatka
  打印圖書 : 小說
波蘭語(Polish)
2004
 
Kraków : Mediast Poland
 
5. Những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer và Huckleberry... 作者: Mark Twain
作者: Mark Twain; Đà̆ng Vương; Xuân Oanh.
  打印圖書 : 小說 : 少年讀者群
越南文(Vietnamese)
2004
 
Hà Nội : Nhà xuá̂t bản Văn hóa thông tin
 
6. The adventures of Tom Sawyer 作者: Mark Twain
作者: Mark Twain; Scott McKowen
  打印圖書 : 小學和國中 : 小說
英語
2004
 
New York ; London : Sterling
 
7. The adventures of Tom Sawyer 作者: Mark Twain
作者: Mark Twain
  打印圖書 : 小說
英語
2004
 
New Lanark, Scotland : Geddes & Grosset
 
8. The adventures of Tom Sawyer 作者: Mark Twain
作者: Mark Twain
  打印圖書 : 小學和國中 : 小說
英語
2004
Complete & unabridged
 
London : Macmillan Collector's Library
 
9. Przygody Tomka Sawyera 作者: Mark Twain
作者: Mark Twain
  打印圖書
波蘭語(Polish)
2004
 
Warszawa : Firma Księgarska Jacek i Krzysztof Olesiejuk - Inwestycje
 
10. Le avventure di Tom Sawyer 作者: Mark Twain
作者: Mark Twain; Franco Matticchio
  打印圖書
義大利文(Italian)
2004
 
Milano : Mondadori
 
關閉視窗

請登入WorldCat 

没有帳號嗎?你可很容易的 建立免費的帳號.