The adventures of Tom Sawyer的格式和版本 [WorldCat.org]
跳至内容
顯示'The adventures of Tom Sawyer' > '2004' > '義大利文(Italian)'的所有版本
格式
縮小搜尋範圍
年份
語種
顯示的版本共有12種,這裏是1 - 10
檢視結果的第一頁首頁  檢視結果的前一頁前頁  1  2  下頁檢視結果的下一頁   尾頁檢視結果的最後一頁
全選 全部清除
      題名 / 作者 類型 語言 日期 / 版本 出版
1. Le avventure di Tom Sawyer 作者: Mark Twain
作者: Mark Twain
  打印圖書 : 少年讀者群
義大利文(Italian)
2004
Rist
 
Milano : Mondadori
 
2. Le avventure di Tom Sawyer 作者: Mark Twain
作者: Mark Twain
  打印圖書 : 少年讀者群
義大利文(Italian)
2004
 
[S.l.] : Euromeeting italiana
 
3. Le avventure di Tom Sawyer 作者: Mark Twain
作者: Mark Twain
  打印圖書
義大利文(Italian)
2004
1 ed
 
[Milano] : Fabbri Editori
 
4. <<Le>> avventure di Tom Sawyer 作者: Mark Twain
作者: Mark Twain; Franco Matticchio
  打印圖書
義大利文(Italian)
2004
 
Milano Mondadori
 
5. Le avventure di Tom Sawyer 作者: Mark Twain
作者: Mark Twain; Beatrice Masini
  打印圖書
義大利文(Italian)
2004
2a ed
 
Milano : Fabbri
 
6. Le avventure di Tom Sawyer 作者: Mark Twain
作者: Mark Twain
  打印圖書
義大利文(Italian)
2004
3. ed
 
Milano : Rizzoli
 
7. Le avventure di Tom Sawyer 作者: Mark Twain
作者: Mark Twain; Beatrice Masini
  打印圖書
義大利文(Italian)
2004
2a ed
 
Milano : Fabbri
 
8. Le avventure di Tom Sawyer 作者: Mark Twain
作者: Mark Twain; Libero Bigiaretti
  打印圖書 : 小學和國中 : 小說
義大利文(Italian)
2004
 
[S.l.] : Euromeeting italiana
 
9. Le avventure di Tom Sawyer 作者: Mark Twain
作者: Mark Twain; Franco Matticchio
  打印圖書
義大利文(Italian)
2004
 
Milano : Mondadori
 
10. Le avventure di Tom Sawyer 作者: Mark Twain
作者: Mark Twain
  打印圖書
義大利文(Italian)
2004
 
Roma : Newton & Compton
 
關閉視窗

請登入WorldCat 

没有帳號嗎?你可很容易的 建立免費的帳號.