Blacklist.的格式和版本 [WorldCat.org]
跳到内容
显示'Blacklist.' > '中文'的所有版本
显示的版本共有1 种,这里是1 - 1
全选 全部清除
      题名 / 作者 类型 语言 日期 / 版本 出版
1. Hei ming dan = Blacklist 著者: Sara Paretsky
著者: Sara Paretsky; Wei Wang
  打印图书 : 小说
中文
2018
Di 1 ban
 
新星出版社, Beijing Shi : Xin xing chu ban she
 
关闭窗口

请登入WorldCat 

没有张号吗?很容易就可以 建立免费的账号.