Health information technology的格式和版本 [WorldCat.org]
跳到内容
显示'Health information technology' > '中文'的所有版本
显示的版本共有1 种,这里是1 - 1
全选 全部清除
      题名 / 作者 类型 语言 日期 / 版本 出版
1. Yi liao jian kang xin xi ji shu = Health information... 著者: Nadinia A Davis
著者: Nadinia A Davis; Melissa LaCour; Tao Wen; Feng Ren; Jianhui Sun
  打印图书
中文
2013
Di 1 ban
 
清华大学出版社, Beijing : Qing hua da xue chu ban she
 
关闭窗口

请登入WorldCat 

没有张号吗?很容易就可以 建立免费的账号.