Health information technology的格式和版本 [WorldCat.org]
跳至内容
顯示'Health information technology' > '中文'的所有版本
顯示的版本共有1種,這裏是1 - 1
全選 全部清除
      題名 / 作者 類型 語言 日期 / 版本 出版
1. Yi liao jian kang xin xi ji shu = Health information... 作者: Nadinia A Davis
作者: Nadinia A Davis; Melissa LaCour; Tao Wen; Feng Ren; Jianhui Sun
  打印圖書
中文
2013
Di 1 ban
 
清华大学出版社, Beijing : Qing hua da xue chu ban she
 
關閉視窗

請登入WorldCat 

没有帳號嗎?你可很容易的 建立免費的帳號.