Xun dao shi (도서, 2011) [WorldCat.org]
컨텐츠로 이동
최신 WorldCat.org 출시 예정
Xun dao shi
해당 아이템을 전자로 보기 위한 자원 선택하기

殉道史 /
Xun dao shi

저자: (英)约翰. 福克斯(John Foxe)著 ; 苏欲晓, 梁鲁晋译. 福克斯. 苏欲晓. 梁鲁晋. ; ; Kesi Fu; Yuxiao Su; Lujin Liang
출판사: 生活. 读书. 新知三联书店, Beijing : Sheng huo. du shu. xin zhi san lian shu dian, 2011.
시리즈: Ji du jiao jing dian yi cong. di er ji
판/형식:   인쇄본 : 중국어 : Di 1 ban모든 판과 형식 보기
요약:
Ben shu ji shu liao cong 1 shi ji dao 16 shi ji xi fang li shi shang ji du tu wei xin yang er xun nan de shi ji, qi zhong zhuo zhong xu shu liao cong 14 shi ji dao zuo zhe suo zai de sheng huo shi dai, ji cong ying guo zong jiao gai ge de xian feng wei ke li fu shi dai dao ma li yi shi de zheng ge tong zhi qi jian, ying guo de geng zheng jiao xin tu huo qin geng zheng jiao ren shi suo shou de ge zhong huan nan yu bi  더 읽기…
주제
다음과 같습니다:

도서관에서 사본 찾기

&AllPage.SpinnerRetrieving; 해당항목을 보유하고 있는 도서관을 찾는 중

상세정보

문서 유형 도서
모든 저자 / 참여자: (英)约翰. 福克斯(John Foxe)著 ; 苏欲晓, 梁鲁晋译. 福克斯. 苏欲晓. 梁鲁晋. ; ; Kesi Fu; Yuxiao Su; Lujin Liang
ISBN: 9787108036292 7108036290
OCLC 번호: 885599061
설명: 21, 268 p. ; 23 cm.
일련 제목: Ji du jiao jing dian yi cong. di er ji
책임: (Ying) yue han. fu ke si (John Foxe) zhu ; su yu xiao, liang lu jin yi.

초록:

Ben shu ji shu liao cong 1 shi ji dao 16 shi ji xi fang li shi shang ji du tu wei xin yang er xun nan de shi ji, qi zhong zhuo zhong xu shu liao cong 14 shi ji dao zuo zhe suo zai de sheng huo shi dai, ji cong ying guo zong jiao gai ge de xian feng wei ke li fu shi dai dao ma li yi shi de zheng ge tong zhi qi jian, ying guo de geng zheng jiao xin tu huo qin geng zheng jiao ren shi suo shou de ge zhong huan nan yu bi po.

리뷰

GoodReads 리뷰 가져오는 중…
DOGObooks 리뷰를 가지고 오는 중…

요청하신 것을 확인하기

이 항목을 이미 요청하셨을 수도 있습니다. 만약 이 요청을 계속해서 진행하시려면 Ok을 선택하세요.

윈도우 닫기

WorldCat에 로그인 하십시오 

계정이 없으세요? 아주 간단한 절차를 통하여 무료 계정을 만드실 수 있습니다.